FAQ (Leje information)

Herunder finder du svar på mange af de spørgsmål du kan have som lejer af en lejlighed.

Skulle der være noget du ikke kan finde svar på, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Regulering af depositum m.m.

Regulering af depositum m.m.

Når din husleje reguleres, kan du også komme ud for, at dit depositum og din forudbetalte leje reguleres. Dette sker med grundlag i Lejelovens § 34, stk. 3, og gøres så du altid har X antal måneders aktuel depositum/forudbetalt leje.

Lad os sige, at du betaler 4.000 kr. pr. måned og har 3 måneders depositum (12.000 kr.) og 3 måneders forudbetalt leje (12.000 kr.). Den 1. januar stiger din leje til 4.100. Sammen med opkrævningen for januar vil der også blive opkrævet 3x100 kr. i reguleret depositum og 3x100 kr. i reguleret forudbetalt leje. Disse 600 kr. sættes ind på din konto her hos os, og når du engang flytter vil de blive tilskrevet dit depositum/forudbetalte leje. Du har altså nu 12.300 kr. i depositum og 12.300 kr. i forudbetalt leje.

Bemærk at disse beløb KUN opkræves den første måned efter huslejestigningen træder i kraft.

Det kan ske, at dit depositum/forudbetalt leje ikke er blevet reguleret i en årrække, og at reguleringen derfor udgør mere end en enkelt huslejestigning.

Har du spørgsmål til dette er du altid velkommen til at kontakte kontoret.

Indflytning

Indflytning

I forbindelse med din indflytning vil der blive afholdt et indflytningssyn, hvor lejlighedens stand konstateres. Såfremt du finder fejl/mangler efter synet, skal disse meddeles Valhal Estate senest 14 dage efter indflytning.

Boligstøtte

Boligstøtte

Du kan søge om Boligstøtte til de fleste lejligheder i Aalborg Kommune. Skema til Boligstøtte skal hentes på kommunens hjemmeside. Når du har indbetalt indflytningsfaktura, vil Valhal Estate udfylde skemaet i samarbejde med dig.

Betaling af leje

Betaling af leje

Systemet sender automatisk et girokort frem til dig hver måned. Modtager du ikke et girokort, skal du straks henvende dig til Valhal Estate. Du skal tilmelde det tilsendte girokort til PBS, hvis du ikke vil betale et månedligt gebyr på 25 kr. for udsendelse på papir.

Antennebidrag

Antennebidrag

I de ejendomme hvor der er installeret fælles antenneanlæg betales et beløb til administrationen heraf. Dette beløb dækker ikke udgifter til eventuel TV-pakke. Enhver aftale om antenneforsyning skal indgås med en leverandør – eks. Stofa.

Opsigelse

Opsigelse

Din lejlighed skal opsiges med tre måneders varsel til d. 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt – enten via brev eller mail. Din opsigelse er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse på, at den opfylder alle formkrav. Ønsker du at forlade lejemålet inden udløbet af opsigelsesfristen, skal dette oplyses i forbindelse med opsigelsen.

Blanket til opsigelse kan hentes her.

Fraflytning

Fraflytning

Lejemålet skal altid afleveres i samme stand som det er overtaget. Lejemålets stand vil blive konstateret ved et flyttesyn, som du bliver indkaldt til. Ved tidspunktet for flyttesynet skal lejemålet være ryddet og rengjort. Husk at følge den liste, der bliver sendt sammen med bekræftelsen på opsigelsen.

Flytteopgørelse

Flytteopgørelse

Flytteopgørelse fremsendes cirka 14 dage efter flyttesynet. Afregning af depositum sker en måned efter endelig fraflytning.

Vand- og varmeregnskab

Vand- og varmeregnskab

Regnskabet løber fra d. 1. juni til d. 31. maj. Cirka fire måneder efter regnskabets afslutning fremsendes opgørelse til lejer. Fraflyttere modtager også regnskab, hvor det er vigtigt, at Valhal Estate altid har din aktuelle kontaktinformation.

Aflæsning af målere

Aflæsning af målere

Valhal Estate sørger for at aflæse både el, vand og varme ved fraflytning. Du skal således ikke selv foretage dig noget. Melder du flytning af el inden din opsigelse udløber, vil gebyrer m.m. blive modregnet på din flytteopgørelse.

Kontakt til vicevært

Kontakt til vicevært

Har du et problem, som du skal bruge viceværtens hjælp til, kan du ved at klikke på ”Kontakt & Info” i toppen af siden få adgang til en kontaktformular. Vælg blot vicevært i menuen, og din henvendelse går direkte til vores serviceafdeling, som vil kontakte dig hurtigst muligt.

Akutte skader

Akutte skader

Opstår der skader i lejligheden, vand-, brandskade, indbrudstyveri o.l., hvor der sker beskadigelse af ejendommen eller dens installationer, skal der omgående rettes henvendelse til ejendommens vicevært, der vil sørge for skadens udbedring.

Vicevært: kontakt på tlf. 53850851

Udenfor normal arbejdstid kan følgende firmaer kontaktes ved behov for hjælp til akut skade, for skadeafhjælpning eller håndværkerassistance.

Elproblemer: Kemp&Lauritzen på tlf. 43668888

VVS-problemer: Blikas Aalborg A/S på tlf. 98184800

En akut skade kan f.eks. være sprængt vandrør, en stormskade eller andet der medfører følgeskade på ejendommen.